In de frettery

Koda en Fé (dochter Patou en Lenn):

  

Raisin (kleindochter Mhysa en Lenn) en Patou:

  

Lenn:


Eller en Mhysa (broer en zus):

  Elders gehuisvest

Jack en Olenna (dochter Mhysa en Lenn):

  

Lexx: